Bygge opp mer effektive samarbeidsforhold.

Våre Everything DiSC®-verktøy er utviklet for å hjelpe deg å forstå deg selv OG andre. Våre løsninger hjelper deg å bygge opp mer effektive samarbeidsforhold basert på en forståelse av ulike stiler.

 • Workplace

  INNFØRING I EVERYTHING DiSC WORKPLACE®

  Everything DiSC Workplace® kan brukes av alle i en organisasjon, uavhengig av tittel eller rolle, for å forbedre kvaliteten på arbeidsplassen.

  Everything DiSC Workplace er klasseromsundervisning som benytter nettbasert forarbeid, engasjerende undervisningsmateriell med en aktuell video og nettbasert oppfølging for å skape en personlig læringsopplevelse.  Deltakerne forstår og setter pris på stiler hos menneskene de arbeider med. Resultatet er mer effektive og produktive relasjoner.

  Everything DiSC Workplace fokuserer på:

  • Oppdag DiSC-stil
  • Forstå andre stiler
  • Bygge opp mer effektive relasjoner
  • Inkluderer valgfri personlesingsmodul

  Gjøre programmet arbeidet for deg

  Everything DiSC Workplace er den mest dyptgående og lett tilpassbare DiSC-baserte løsningen for arbeidsplassutvikling som er å få. Arbeidsplasspesifikt, personlig innhold skaper en læringsopplevelse som går i dybden. Modulær design og skreddersydde online-funksjoner som lar deg designe et tilpasset program som er riktig for din organisasjon.

  • Profil

   I dybden

   Forskningsvalidert online-spørreskjema med 20-siders arbeidsplasspesifikk profil hjelper folk å identifisere og utforske de prioriteringene som driver dem.

   Lett å tilpasse

   Ta ut eller omorganiser sider, tilpass profilens tittel eller skriv ut utvalgte deler. Profilen kan brukes frittstående eller sammen med ledsagende undervisningsmateriell (selges separat).

   VIS EKSEMPLER:

  • Oppfølgingsverktøy

   Eksempel på DiSC-sammenligningsrapport: Bygg bedre relasjoner og sørg for at opplæringen sitter! Disse 10-siders forskningsvaliderte oppfølgingsrapportene kan utarbeides for to vilkårlige deltakere for å illustrere deres likheter og forskjeller.

   NYHET! Everything DiSC-tillegg for instruktører: Gir mer detaljerte data om en Everything DiSC-profilering og legger til rette for en mer inngående drøfting om en respondents DiSC-stil, inkludert uventede elementer. Ubegrenset tilgang til alle Everything DiSC-profiler, unntatt  Everything DiSC 363® for Leaders.

   NYHET! Everything DiSC-teamvisning: Gir en rask oversikt over en hvilken som helst gruppe av respondenter og deres individuelle Everything DiSC-kart. Ingen begrensning på antall respondenter som tas med i rapporten. Ubegrenset tilgang til alle Everything DiSC-profiler.

   Everything DiSC instruktørrapport: Gir en samlet oversikt over gruppens DiSC-stiler og informasjon om hvordan DiSC-stiler kan påvirke din organisasjons kultur. Inkluderer navn og stiler for hver deltaker. Selges separat.

   Everything DiSC gruppekulturrapport: Hjelper deg å bestemme gruppens DiSC-kultur, utforske fordeler og ulemper, diskutere kulturens innvirkning på gruppemedlemmene og undersøke kulturens innflytelsen på beslutningsprosesser og risikoatferd. Selges separat.

   VIS EKSEMPLER:

  • Modulært undervisningsmateriell

   Dyptgående

   Tre 90-minutters moduler; fullt manuskriptstøttet undervisningsmateriell med engasjerende aktiviteter og video med fokus på arbeidsplassen. Inkluderer også en 30 minutters valgfri personlesingsmodul.

   Lett å tilpasse

   Bytt ut videoklipp. Modifiser PowerPoint-materiell, instruktørveiledning og støtteark. Legg til eller slett deler slik at det passer inn i en bestemt tidsramme.

   Undervisningsmateriellet for Everything DiSC Workplace inneholder:

   • Instruktørveiledning i MS Word
   • PowerPoint® med innebygd video
   • Frittstående, menydrevet video
   • Støtteark for deltakerne, i MS Word
   • Maler og bilder
   • Eksempel på Everything DiSC Workplace-profil
   • Eksempel på Everything DiSC-sammenligningsrapport
   • Nettbaserte ressurser og forskning
   • Everything DiSC Workplace-veiledninger

    

   Modul 1: Oppdag DiSC-stil

   Deltakerne oppdager hvordan DiSC-stiler påvirker deres arbeidsplassrelasjoner og utforsker prioriteringene som driver dem på arbeidsplassen.

   Modul 2: Forstå andre stiler

   Deltakerne lærer hva som fungerer for dem og hva som utfordrer dem når vi samhandler med hver DiSC-stil.

   Modul 3: Bygge opp mer effektive relasjoner

   Deltakerne utarbeider strategier og en handlingsplan for å overvinne utfordringene når de arbeider med mennesker med andre DiSC-stiler.

   Inkluderer valgfri personlesingsmodul

   Deltakerne lærer hvordan de kan identifisere andre DiSC-stiler basert på atferdssignaler.

    

   VIS EKSEMPLER:

  • Engasjerende video

   Dyptgående

   Aktuell video som inkluderer en fire minutters introduksjon til DiSC Workplace-stiler pluss 13 ekstra segmenter.

   Lett å tilpasse

   Fungerer på tre måter: frittstående klipp, integrert med tilrettelagt PowerPoint®-materiell eller integrert i din tilpassede PowerPoint-presentasjon.

   BRUKERVENNLIGE FUNKSJONER

   Total portabilitet:

   Undervisningsmateriell, video, PowerPoint, og støtteark til deltakerne levert på en USB-minnepinne.

   Nettbasert brukerstøtte:

   Få nyeste beste praksiser for å tilpasse programmet, når du ønsker det, med den nye nettbaserte hjelpen. Tilgang til oppdatert forskning og ressurser.

   VIS EKSEMPLER:

    

 • Work of Leaders

  THE WORK OF LEADERS på enkel måte: 
  VISJON, TILSLUTNING OG GJENNOMFØRING.

  Everything DiSC Work of Leaders® er klasseromsopplæring som benytter nettbasert forarbeid, engasjerende undervisningsmateriell og en aktuell video, og nettbasert oppfølging for å skape en personlig læringsopplevelse. Work of Leaders er basert på beste praksis og knytter sammen unike lederstiler med behovene i det virkelige liv, og genererer nyttige samtaler som fører til klare handlingsplaner.  

  Everything DiSC Work of Leaders betrakter lederskap som en en-til-mange-relasjon, i motsetning til en-til-en-forholdet som utforskes i Everything DiSC® Management. Det fokuserer på konkrete skritt rettet mot å lede en gruppe eller en organisasjon mot ønskede resultater. 

  Ved å bruke rammeverket med visjon, tilslutning og gjennomføring oppmuntrer Work of Leaders ledere til å forstå sin egen lederstil og hvordan de påvirker effektiviteten. Fyldige, engasjerende kommentarer gir bakgrunn for dataene, og sterke visuelle hjelpemidler støtter læringsprosessen ved å illustrere viktige poeng.

  FORSKNINGSBASERT

  • RESULTATET AV FIRE-ÅRS FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSINNSATS
  • ANALYSERT OG DESTILLERT ARBEID FRA FREMTREDENDE LEDELSESFORSKERE
  • INNSPILL FRA MER ENN 300 FAGEKSPERTER I OVER 150 ORGANISASJONER
  • IDENTIFISERT BESTE PRAKSIS FOR LEDELSE

  • Oppfølgingsverktøy

   NYHET! Everything DiSC Work of Leaders-rapporter for grupper og instruktører:

   Work of Leaders-rapporter for grupper og instruktører er utarbeidet eksklusivt for Everything DiSC Work of Leaders-profilen, og samler data fra deltakerne til en samlet oversikt over gruppen. Grafene illustrerer gruppens tilnærming til visjon, tilslutning, og gjennomføring og bidrar til å  utforske gruppens samlede styrker og utfordringer med sikte på å lage en handlingsplan for å lykkes.

   Everything DiSC-tillegg for instruktører:

   Gir mer detaljerte data om en Everything DiSC-profilering og legger til rette for en mer inngående drøfting om en respondents DiSC-stil, inkludert uventede elementer.. Ubegrenset tilgang til alle Everything DiSC-profiler, unntatt Everything DiSC 363® for ledere.

   Everything DiSC-teamvisning:

   Gir en rask oversikt over en hvilken som helst gruppe av respondenter og deres individuelle Everything DiSC-kart. Ingen begrensning på antall respondenter som tas med i rapporten. Ubegrenset tilgang til alle Everything DiSC-profiler.

   Eksempel på DiSC-sammenligningsrapport:

   Bygg bedre relasjoner og sørg for at opplæringen sitter! Disse 10-siders forskningsvaliderte oppfølgingsrapportene kan utarbeides for to vilkårlige deltakere for å illustrere deres likheter og forskjeller. Fungerer for alle Everything DiSC-programmer, inkludert Management og Workplace, slik at du kan lage rapporter for kollegaer eller for ledere med deres direkte underordnede. Deltakerne får ubegrenset tilgang uten ekstra kostnad.

   VIS EKSEMPLER:

  • Modulært undervisningsmateriell

   DYPTGÅENDE

    

   • Fem 60- til 90-minutters moduler
   • Introduksjon til Work of Leaders: Deltakerne oppdager Work of Leaders-prosessen. Inkluderer valgfri Finn DiSC-aktivitet.
   • Visjon: Deltakerne lærer om de tre pådriverne for visjon og oppdager hvordan de tilnærmer seg hver pådriver.
   • Tilslutning: Deltakerne lærer om de tre pådriverne for tilslutning og finner ut hvordan de tilnærmer seg hver pådriver.
   • Gjennomføring: Deltakerne lærer om de tre pådriverne for gjennomføring og finner ut hvordan de tilnærmer seg hver pådriver.
   • Handlingsplan: Deltakerne utforsker sine styrker og utfordringer og lager en handlingsplan for forbedring.
   • Fullt manuskriptstøttet instruktørveiledning med presentasjonsstøtte og støtteark til deltakerne
   • Helt ny ledelsesfokusert video: Velg ut klipp som passer dine behov. Bruk videoen på tre måter:
   • Frittstående klipp
   • Integrert med presentasjonen
   • Integrert i din tilpassede presentasjon
   • Erfaringsbaserte læringsaktiviteter med tankevekkende partner- og gruppedrøftinger

    

   LETT Å TILPASSE

   Lag et lederutviklingsprogram som spenner fra A til Å, eller konsentrer deg om spesifikke områder. Bytt ut videoklipp, modifiser presentasjonen, instruktørveiledningen og støtteark. Legg til eller slett deler slik at det passer inn i en bestemt tidsramme.

   VVIS EKSEMPLER:

  • Engasjerende videoer

   DYPTGÅENDE

   Inkluderer 17 videosegmenter med aktuelle ledelseseksempler for å knytte sammen ledere med behovene i den virkelige verden og skape nyttige samtaler som fører til klare handlingsplaner.

   LETT Å TILPASSE

   Bruk som frittstående klipp, integrert med tilrettelagt PowerPoint-materiell, eller integrert i din tilpassede PowerPoint-presentasjon.

   PODCASTER

   Everything DiSC Work of Leaders inkluderer verktøy og ressurser som forbereder deg på å levere Work of Leaders. I våre Work of Leaders-podcaster, som fremføres av vår forskningssjef, kan du høre direkte fra kilden hvordan du skal tolke Work of Leaders-kontinuaer, slik at du kan svare på deltakernes spørsmål. Denne innsiktsfulle informasjonen finner du ikke noe annet sted. De 36 individuelle klippene er inndelt i visjon, tilslutning og gjennomføring og inneholder:

   • Introduksjoner til hvert trinn i Work of Leaders
   • Tolke de 18 kontinuaene
   • DiSC-implikasjoner

   BRUKERVENNLIGE FUNKSJONER

   Total portabilitet:

   Undervisningsmateriell, video, presentasjon, støtteark, maler og verktøy leveres på en USB-minnepinne.

   Nettbasert brukerstøtte:

   Du kan når som helst få tilgang til oppdatert forskning og ressurser med vår nettbaserte hjelpefunksjon. Innhent nyeste beste praksiser for å tilpasse programmet, når du ønsker det.

   VIS EKSEMPLER:

 • 363 for Leaders

  INTRODUKSJON Everything DiSC 363® FOR LEADERS: EN NY TYPE 360!

  Endelig en 360 for DiSC®-brukere! Men Everything DiSC 363® for Leaders er ikke bare en hvilken som helst 360. Det kombinerer det beste av 360 med enkelheten og kraften i DiSC, pluss tre tilpassede strategier for å forbedre ledelseseffektivitet. Resultatet er en 360° opplevelse som er mer produktiv og tilfredsstillende.

  HVORDAN ER 363 ANNERLEDES?

  Først tok vi brodden av 360-tilbakemeldingene.

  Først tok vi brodden av 360-tilbakemeldingene.

  For mange ledere kan 360 være en frustrerende opplevelse. Åpne kommentarer kan være ufokuserte og lite konstruktive og kan også avspore læringsprosessen. Med vår eksklusive, valgbare kommentarfunksjon CommentSmart bedømmere gi fokuserte og balanserte, konstruktive tilbakemeldinger som lederne faktisk kan bruke.

  Vi har altså gjort det lettere å forstå og bruke.

  Everything DiSC 363 for Leaders er ikke en samling av knusktørre regneark og diagrammer uten forklaring eller historie. Klare bilder og en dialogpreget, fortellende stil tolker og forklarer dataene, noe som gjør rapporten enkel å forstå og bruke.

  Og til slutt har vi besvart spørsmålet "Hva nå"?

  Med mange varianter av 360 kan lederens reaksjon lett bli «Hva nå?» Everything DiSC 363 for Leaders gir svar på dette spørsmålet ved å gi lederne skrittet videre, i form av tre ting de nå kan fokusere på.


  • Profil

   Helt ny profil

   Forskningsvalidert, nettbasert spørreskjema med en 22+ siders 360º profil hjelper lederne å forstå hvordan andre ser dem ved hjelp av intuitive, enkle grafikker, innholdsrike datautsnitt og analyser av tilbakemeldinger, pluss tre personlige strategier for effektivitet. 

   363 For Leaders instruktørrapport

   363®-instruktørapporten er kun utviklet til bruk sammen med Everything DiSC 363® for Leaders-rapporten og trekker ut data fra flere ledere, som deretter settes sammen til en 360®-tilbakemelding fra en gruppe ledere. Sammen med et gruppesammendrag bryter 363-instruktørrapporter opp dataene etter bedømmerkategorier (for eksempel leder, kollega osv.), hver praksis innenfor hver individuelle vurdering, og visuelt gjennom hver leders 363-graf, slik at tilbakemeldingene kan sammenlignes og settes i kontrast mot hverandre fra alle synsvinkler.

   VIS EKSEMPLER:

  • CommentSmart

   CommentSmart

   Spar tid og redusere stress med CommentSmart, vår eksklusive valgbare kommentarfunksjon som gjør at bedømmere kan velge mellom gjennomtestede, adferdsfokuserte kommentarer for å gi mer dyptpløyende informasjon, kontekst, og dybde til sine tilbakemeldinger.

  • Ledere og bedømmere

   Ledere og bedømmere 

   Lederne får et todelt, nettbasert profilspørreskjema: Everything DiSC-spørreskjema og ledelsesatferdsdelen om hvordan de pleier å lede.

   Bedømmere får et todelt spørreskjema: den samme delen med ledelsesatferd som lederen tar, i tillegg til delen med ledelsesønsker, hvor det blir spurt hvilken lederpraksis de gjerne vil at lederen skal gjøre mer av.

   Bedømmerne er delt inn i fire grupper: Direkte underordnede, kolleger, ledere og andre. Enhver kombinasjon av grupper kan benyttes, og lederne kan ha et ubegrenset antall bedømmere.

  • Komme i gang

   Det finnes en rekke ulike ressurser for å hjelpe deg å få Everything DiSC 363 for ledere opp og gå i organisasjonen – helt uten ekstra kostnader!

 • Management

  EVERYTHING DiSC® LÆRER LEDERNE HVORDAN DE FÅR FREM DET BESTE I HVER ENKELT MEDARBEIDER.

  Everything DiSC® Management er klasseromsundervisning som benytter nettbasert forarbeid, engasjerende undervisningsmateriell og en aktuell video, og nettbasert oppfølging for å skape en personlig læringsopplevelse

  Deltakerne lærer å lese stilene til personene de leder. Resultatet er ledere som tilpasser sine stiler til en mer effektiv ledelse.

  EVERYTHING DiSC MANAGEMENT FOKUSERER PÅ:

  • Din DiSC-lederstil  
  • Styre og delegere  
  • Forbedre ansattes motivasjon  
  • Medarbeiderutvikling  
  • Arbeide med lederen din

  FÅ PROGRAMMET TIL Å ARBEIDE FOR DEG

  Everything DiSC Management er den mest dyptgående og lett tilpasningsbare DiSC-baserte løsningen for ledelsesutvikling som er å få. Ledelsesspesifikt, personlig innhold skaper en dyptgående læringsopplevelse. Modulær design og skreddersydde online-funksjoner som lar deg designe et tilpasset program som er riktig for din organisasjon.


  • Profil

   Dyptgående

   Forskningsvalidert, nettbasert spørreskjema med 26-siders ledelsesspesifikk rapport hjelper ledere å forstå:

   • Seg selv
   • Sine ansatte
   • Sine sjefer

   Lett å tilpasse

   Ta ut eller omorganiser sider, tilpass rapportens tittel eller skriv ut utvalgte deler. Denne profilen kan brukes frittstående eller sammen med ledsagende undervisningsmateriell (selges separat).

   VIS EKSEMPLER:

  • Oppfølgingsverktøy

   NYHET! Everything DiSC-tillegg for instruktører:  Gir mer detaljerte data om en Everything DiSC-profilering og legger til rette for en mer inngående drøfting om en respondents DiSC-stil, inkludert uventede elementer. Ubegrenset tilgang til alle Everything DiSC-profiler, unntatt Everything DiSC 363® for Leaders.

   NYHET! Everything DiSC-teamvisning: Gir en rask oversikt over en hvilken som helst gruppe av respondenter og deres individuelle Everything DiSC-kart. Ingen begrensning på antall respondenter som tas med i rapporten. Ubegrenset tilgang til alle Everything DiSC-profiler.

   Eksempel på DiSC-sammenligningsrapport: Bygg bedre relasjoner og sørg for at opplæringen sitter! Disse 10-siders forskningsvaliderte oppfølgingsrapportene kan utarbeides for to vilkårlige deltakere for å illustrere deres likheter og forskjeller.

   Fungerer for alle Everything DiSC-programmer. Og deltakerne får ubegrenset tilgang – uten ekstra kostnad.

   Everything DiSC instruktørrapport: Gir en samlet oversikt over gruppens DiSC-stiler og informasjon om hvordan DiSC-stiler kan påvirke din organisasjons kultur. Inkluderer navn og stiler for hver deltaker. Selges separat.

   Everything DiSC gruppekulturrapport: Hjelper deg å bestemme gruppens DiSC-kultur, utforske fordeler og ulemper, diskutere kulturens innvirkning på gruppemedlemmene og undersøke kulturens innflytelsen på beslutningsprosesser og risikoatferd. Selges separat.

  • Modulært undervisningsmateriell

   Dyptgående

   Seks éntimesmoduler, fullt manuskriptstøttet undervisningsmateriell med engasjerende, erfaringsbaserte og utviklende aktiviteter. Instruktørnotater gir deg tips for å maksimere læringen.

   Lett å tilpasse

   Løsninger som passer til dine behov. Opprett et tilpasset program for hver økt. Bytt ut videoklipp. Modifiser PowerPoint®, instruktørveiledning og støtteark. Legg til eller slett deler slik at det passer inn i en bestemt tidsramme.

   Undervisningsmateriell for Everything DiSC Management inneholder

   • Instruktørveiledning i MS Word
   • PowerPoint® med innebygd video
   • Frittstående, menydrevet video
   • Støtteark for deltakerne, i MS Word
   • Maler og bilder
   • Eksempel på Everything DiSC Management-profil
   • Ressurs- og forskningsseksjoner
   • Everything DiSC Management interaksjonsveiledninger (for 24 deltakere)

   Seksjoner

   Everything DiSC Management øker ledelseseffektiviteten ved å fokusere på fem hovedområder:

   Modul 1 og 2: Introduksjon til din lederstil: Deltakerne oppdager hvordan DiSC påvirker lederstil, inkludert beslutningstaking og problemløsning. Deltakerne lærer hvordan de kan identifisere andre DiSC-stiler basert på atferdssignaler.

   Modul 3: Styre og delegere: Lederne oppdager sine styrker og utfordringer når de styrer og delegerer og oppdager hvordan de kan tilpasse sin atferd for å håndtere mennesker mer effektivt. 

   Modul 4: Skape et motiverende miljø: Deltakerne oppdager hvordan DiSC-stiler påvirker hvordan folk er motivert. 

   Modul 5: Utvikling av andre: Ledere lærer å tilveiebringe ressurser, miljøer og muligheter som støtter langsiktig faglig vekst, basert på DiSC. 

   Modul 6: Arbeide med lederen din: Deltakerne lærer å påvirke og kommunisere effektivt med sine ledere ved å leve opp til deres DiSC-behov og -preferanser.
    

 • Sales

  EVERYTHING DiSC® SALES LÆRER SELGERE HVORDAN DE OPPNÅR BEDRE KONTAKT MED SINE KUNDER.

  Everything DiSC® Sales er klasseromsundervisning som benytter nettbasert forarbeid og engasjerende undervisningsmateriell med en aktuell video, og nettbasert oppfølging for å skape en personlig læringsopplevelse.  Deltakerne lære å lese stilene til kundene sine. Resultatet er selgere som tilpasser stilene sine for å oppnå bedre kontakt – og avslutte flere salg.

  Everything DiSC Sales fokuserer på tre viktige områder:

  • Forstå din DiSC Sales-stil
  • Gjenkjenne og forstå kundenes kjøpestiler
  • Tilpasning av salgsstilen til kundens kjøpestil

  Få programmet til å arbeide for deg

  Everything DiSC Sales er den mest dyptgående og lett tilpasningsbare DiSC-baserte løsningen for ledelsesutvikling som er å få.

  Salgsspesifikt, personlig innhold skaper en læringsopplevelse som går i dybden. Modulær design og skreddersydde online-funksjoner som lar deg designe et tilpasset program som er riktig for din organisasjon.

  • Profil

   Dyptgående

   Forskningsvalidert, nettbasert spørreskjema med 26-siders salgsspesifikk rapport hjelper selgere å forstå:

   • Seg selv
   • Sine kunder
   • Sine relasjoner

   Lett å tilpasse

   Ta ut eller omorganiser sider, tilpass rapportens tittel eller skriv ut utvalgte deler. Profilen kan brukes frittstående eller sammen med ledsagende undervisningsmateriell (selges separat).

   VIS EKSEMPLER:

  • Oppfølgingsverktøy

   Everything DiSC Sales kundeinteraksjonskart: Det perfekte personlige hjelpemiddelet til å forberede salgssamtaler! Disse énsides oppfølgingsrapportene hjelper selgerne å tilpasse sin stil for å innfri behovene til virkelige kunder ved å sammenligne deres salgsstil med kundenes kjøpestil. Og deltakerne får ubegrenset tilgang – uten ekstra kostnad.

   NYHET! Everything DiSC-tillegg for instruktører: Gir mer detaljerte data om en Everything DiSC-profilering og legger til rette for en mer inngående drøfting om en respondents DiSC-stil, inkludert uventede elementer. Ubegrenset tilgang til alle Everything DiSC-profiler, unntatt Everything DiSC 363® for ledere.

   NYHET! Everything DiSC-teamvisning: Gir en rask oversikt over en hvilken som helst gruppe av respondenter og deres individuelle Everything DiSC-kart. Ingen begrensning på antall respondenter som tas med i rapporten. Ubegrenset tilgang til alle Everything DiSC-profiler.

   Eksempel på DiSC-sammenligningsrapport: Bygg bedre relasjoner og sørg for at opplæringen sitter! Disse 10-siders forskningsvaliderte oppfølgingsrapportene kan utarbeides for to vilkårlige deltakere for å illustrere deres likheter og forskjeller.

   Everything DiSC instruktørrapport: Gir en samlet oversikt over gruppens DiSC-stiler og informasjon om hvordan DiSC-stiler kan påvirke din organisasjons kultur. Inkluderer navn og stiler for hver deltaker. Selges separat.

   Everything DiSC gruppekulturrapport: Hjelper deg å bestemme gruppens DiSC-kultur, utforske fordeler og ulemper, diskutere kulturens innvirkning på gruppemedlemmene og undersøke kulturens innflytelsen på beslutningsprosesser og risikoatferd. Selges separat.

   VIS EKSEMPLER:

  • Modulært undervisningsmateriell

   Dyptgående

   Seks 50-minutters moduler, fullt manuskriptstøttet med engasjerende, erfaringsbaserte og utviklende aktiviteter. Instruktørnotater inneholder tips for å maksimere læringen.

   Lett å tilpasse

   Bytt ut videoklipp. Modifiser PowerPoint®, instruktørveiledning og støtteark. Legg til eller slett deler slik at det passer inn i en bestemt tidsramme.

   Undervisningsmateriellet for Everything DiSC Sales inneholder:

   • Instruktørveiledning i MS Word
   • PowerPoint-presentasjon med innebygd video
   • Frittstående, menydrevet video
   • Støtteark for deltakerne, i MS Word
   • Maler og bilder
   • Eksempel på Everything DiSC Workplace-profil
   • Eksempel på Everything DiSC Sales kundeinteraksjonskart:
   • Forskningsdokumentasjon
   • Salgsintervju-aktivitetskort (sett for 24 deltakere)
   • Everything DiSC kundeinteraksjonsveiledninger (for 24 deltakere)

   Seks 50-minutters moduler

   Del I: Forstå din DiSC Sales-stil

   Modul 1: Introduksjon til DiSC Sales-kartet. Deltakerne lærer om deres DiSC-salgsstil og hvordan personlige prioriteringer påvirker deres salgsatferd.


   Modul 2: Deltakerne bruker det de har lært om salgsprioriteringer i en intervjuaktivitet.

   Del II: Gjenkjenne og forstå kundenes kjøpestiler

   Modul 3: Deltakerne lærer kundekartlegging, en ny måte å foreta personlesing. De praktiserer sine kundekartleggingsferdigheter i et videobasert konkurranse-aktivitet.

   Modul 4: Deltakerne lærer om ulike kundeprioriteringer, og bruker deretter sine nye ferdigheter for å identifisere kjøpestilene til eksisterende kunder.
    

   Del III: Tilpasning av salgsstilen til kundens kjøpestil

   Modul 5: Deltakerne bruker sine DiSC Salgs-kart til å forstå hvordan de skal navigere fra sine egne stiler til de forskjellige kundetypenes stiler.

   Modul 6: Deltakerne gjennomfører rollespill og tilpasser seg til sin mest utfordrende kunde og utarbeider en interaksjonsplan for arbeid med denne kunden.

   VIS EKSEMPLER:

 • Bøker, video og annet

  Leter du etter verktøy for å utvide din DiSC®-opplæring? Da er vårt støttemateriell midt i blinken.

  • Video

   Everything DiSC bonusvideo

   Tidløse favoritter som gir et friskt pust til opplæringen.

   Bring nytt liv til Everything DiSC-opplæringen med våre favorittvideoer gjennom tidene. Enten du er interessert i kommunikasjon, teambygging, ledelse, konflikt eller salg, vil du finne en video du kan bruke til å komplettere Everything DiSC-opplæringen. Denne samlingen av enkle og humoristiske videoklipp gjør det mulig for deltakerne å få en nærmere forståelse av læringen på et personlig nivå.

   Blant høydepunktene i videoene kan vi nevne:

   • En generell oversikt over atferden til forskjellige DiSC-profiler
   • Eksempler på ineffektiv og effektiv kommunikasjon
   • Uformelle, improviserte intervjuer med folk med alle fire DiSC-profiler
   • Skarp og saftig humor som viser forskjeller mellom profilene – til det ekstreme   

   Du får:

   • 133 minutter med DiSC opplæringsvideoer (107 segmenter)
   • Video levert på en USB-minnepinne som Windows Media-filer (WMV)
   • Omfattende nettbasert undervisningsmateriell 

   VIS EKSEMPLER:

    

Gjør en forskjell med Everything DiSC®
Bli en partner
Everything DiSC bygger på forskning og omfattende testing. Profilene hjelper virkelig folk med å forstå seg selv og andre på en bedre måte. Det skaper en mye mer konstruktiv og effektiv arbeidsplass. Vi likte den opprinnelige DiSC-profilen, men de nye Everything DiSC-produktene er en hel størrelsesorden bedre!
Terry Coates, Cincinnati, OH