Productive Conflict

EVERYTHING DiSC®

PRODUCTIVE CONFLICT

Dra nytte av konflikt ved å gjøre destruktiv atferd om til produktive reaksjoner.

Everything DiSC Productive Conflict -læringsopplevelsen

Everything DiSC Productive Conflict er en klasseromsundervisning og personlig tilpasset læringsopplevelse som øker selvbevissthet rundt konfliktatferd og hjelper deltakerne med å reagere effektivt på de ubehagelige og uunngåelige utfordringene ved konflikter på arbeidsplassen. I stedet for å fokusere på en trinnvis prosess for konfliktløsning, tilbyr den personlig tilpassede teknikker for å legge bånd på ødeleggende atferd, slik at konflikter kan bli mer produktive, og til syvende og sist forbedre relasjoner og resultater på arbeidsplassen.

Forskningsvaliderte, nettbaserte spørreskjema ber deltakerne svare på atferdsmessige utsagn på en fempunkts skala, inkludert programspesifikke spørsmål for å bestemme deltakerens Productive Conflict-prioriteringer. Ved hjelp av den nyeste teknologien for adaptiv testing mottar alle deltakerne presis innsikt for en personlig tilpasning av sin opplevelse.

Everything DiSC Productive Conflict-profilen hjelper deltakerne med å forbedre selvbevisstheten rundt konfliktatferd. I denne 22 sider lange profilen kan deltakerne utforske destruktiv og produktiv konfliktatferd for hver DiSC®-stil, lære å håndtere reaksjonene sine i konfliktsituasjoner og få personlig tilpassede kommunikasjonsstrategier for å ta del i produktiv konflikt med kollegene.

Profilen kommer til live med Everything DiSC Productive Conflict-opplæringsmateriellet, som tilbyr en klasseromsopplevelse som engasjerer og utdanner. Med et dynamisk, modulært design, en presentasjon som kan tilpasses og videoer vil deltakerne ta med seg en dypere forståelse av sin personlig tilpassede profil og en minneverdig opplevelse som inspirerer til langvarig endring i atferd.

 • MyEverythingDiSC™

  Utvid læringsopplevelsen med den mobilvennlige, interaktive læringsportalen som gir deltakerne ubegrenset tilgang til behovstilpasset innsikt i DiSC og strategier for å anvende DiSC under virkelige arbeidsforhold.

   
 •  
 • Sammenligningsrapporter

  Inspirer til effektivt samarbeid med sammenligningsrapporter. Alle deltakerne kan utforske likheter og ulikheter, potensielle utfordringer ved å jobbe sammen og praktiske tips for å forbedre arbeidsrelasjonen med en hvilken som helst annen deltaker.

   
 •  
 • Teamoversikt

  Siden det ikke er noen begrensning for antall deltakere, gir denne rapporten deg en rask oversikt over en gruppe deltakere og deres individuelle DiSC-kart.

   
 •  
 • Gruppekulturrapport

  Finn gruppens DiSC-kultur ved å utforske dens fordeler og ulemper, innvirkning på gruppemedlemmene og innflytelse på beslutninger og risikotaking.