Everything DiSC

EVERYTHING DiSC

WORKPLACE®

Få alle med på å skape mer effektive relasjoner på jobb.

Everything DiSC Workplace læringsopplevelsen

Everything DiSC Workplace® er en klasseromsopplæring og personlig tilpasset læringsopplevelse som alle i organisasjonen kan dra nytte av – uavhengig av jobbtittel eller stilling, avdeling eller funksjon – ved å skape mer produktive og effektive relasjoner på jobb. Den lærer deltakerne å forstå seg selv og andre, samtidig som de lærer å sette pris på ulike prioriteringer, preferanser og verdier som enkeltindivider bidrar med på arbeidsplassen. Deltakerne lærer hvordan de skal tilpasse seg andres stiler ved hjelp av personlig innsikt og gjennomførbare strategier, noe som til slutt vil forbedre engasjement, samarbeid og den generelle kvaliteten på arbeidsplassen.

Everything DiSC Workplace®-spørreskjemaet er i dag tilgjengelig på 18 språk. Alle våre oversatte versjoner er tuftet på samme teori, forskning og innhold som vår DNV-sertifiserte engelske versjon. Vi har også normert alle våre oversatte versjoner i henhold til lokale normgrupper, slik at du kan være sikker på å få en mer nøyaktig gjengivelse.

Forskningsvaliderte, nettbaserte spørreskjema ber deltakerne svare på atferdsmessige utsagn på en fempunkts skala, inkludert programspesifikke spørsmål for å bestemme deltakerens Workplace-prioriteringer. Ved hjelp av den nyeste teknologien for adaptiv testing mottar alle deltakerne presis innsikt for en personlig tilpasning av sin opplevelse.

Everything DiSC Workplace-profilen gir deltakerne verdifull innsikt som skaper engasjement og inspirerer til effektivt samarbeid. I denne personlig tilpassede, 20 sider lange profilen kan deltakerne utforske prioriteringene som ligger bak atferden deres, lære hva som er naturlig og hva som kan være vanskelig når de samhandler med andre, og få gjennomførbare strategier for å styrke samhandlinger med andre på alle nivåer på arbeidsplassen.

Profilen kommer til live med Everything DiSC Workplace-opplæringsmateriellet, som tilbyr en klasseromsopplevelse som engasjerer og utdanner. Med et dynamisk, modulært design, en presentasjon som kan tilpasses og videoer vil deltakerne ta med seg en dypere forståelse av sin personlig tilpassede profil og en minneverdig opplevelse som inspirerer til langvarig endring i atferd.

 • MyEverythingDiSC™

  Utvid læringsopplevelsen med den mobilvennlige, interaktive læringsportalen som gir deltakerne ubegrenset tilgang til behovstilpasset innsikt i DiSC og strategier for å anvende DiSC under virkelige arbeidsforhold.

   
 •  
 • Sammenligningsrapporter

  Inspirer til effektivt samarbeid med sammenligningsrapporter. Alle deltakerne kan utforske likheter og ulikheter, potensielle utfordringer ved å jobbe sammen og praktiske tips for å forbedre arbeidsrelasjonen med en hvilken som helst annen deltaker.

   
 •  
 • Teamoversikt

  Siden det ikke er noen begrensning for antall deltakere, gir denne rapporten deg en rask oversikt over en gruppe deltakere og deres individuelle DiSC-kart.

   
 •  
 • Gruppekulturrapport

  Finn gruppens DiSC-kultur ved å utforske dens fordeler og ulemper, innvirkning på gruppemedlemmene og innflytelse på beslutninger og risikotaking.