Personvernerklæring

Last updated: March 15, 2018

 

John Wiley & Sons, Inc. og dets datterselskap og tilknyttede selskaper (fellesbetegnelse "Wiley," "vi" "oss" eller "vår") anerkjenner viktigheten av å beskytte den personlige informasjonen som er samlet inn fra brukere under bruk av tjenestene og ha forholdsregler for å opprettholde sikkerheten, integriteten og personvernet til informasjonen i samsvar med denne personvernerklæringen. Ved å sende inn informasjon til Wiley samtykker du i retningslinjene som beskrevet i denne erklæringen. Hvis du er under 18 år, må du få samtykke fra foreldre eller foresatte før du sender inn personopplysninger.


Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Wiley samler inn og bruker personopplysningene du gir til Wiley. Den beskriver også valgene du har vedrørende vår bruk av personopplysningene og hvordan du får tilgang til og kan oppdatere opplysningene.

Hvordan vi samler inn informasjon

Wiley kan samle inn personopplysninger fra deg på følgende måter: (1) angitt direkte muntlig eller skriftlig fra deg (som ved å samtykke til å motta markedsførings-e-poster); (2) automatisk gjennom Wileys nettstedsteknologier, inkludert sporing på nett, for eksempel via informasjonskapsler (små tekstfiler laget av nettsteder som lagres på datamaskinen), via smartenheter, ved å kombinere datasett, ved å samle data fra en nettleser eller enhet til bruk på en annen datamaskin eller enhet, eller ved å bruke algoritmer for å analysere en rekke data, for eksempel kjøpehistorikk, nettatferdsdata eller stedsinformasjon; eller (3) via kameraovervåking (hvis du besøker våre lokaler).

Informasjon du gir oss

Type personopplysninger Wiley samler inn direkte fra deg, kan være:

 • Kontaktinformasjon som navn, e-postadresse, postadresse og telefonnummer;
 • Internet Protocol ("IP")-adressene som brukes for å koble datamaskinen til internett;
 • Utdanning og faglige interesser;
 • Sporingskoder som informasjonskapsler;
 • Brukernavn og passord;
 • Betalingsinformasjon, for eksempel et kreditt- eller debetkortnummer;
 • Kommentarer, tilbakemeldinger, innlegg og annet innhold du gir Wiley (inkludert gjennom et Wiley-nettsted);
 • Kommunikasjonsinnstillinger;
 • Kjøpe- og søkehistorikk;
 • Stedsavhengige tjenester, den fysiske plasseringen av enheten for å gi deg mer relevant innhold for din plassering;
 • Informasjon om dine personlige preferanser, hobbyer og interesser; og
 • Kommunikasjon med andre brukere av Wileys tjenester.

For å få tilgang til bestemt innhold og bruke ekstra funksjonalitet og funksjoner på Wileys nettsteder og tjenester, kan vi be deg om å registrere en konto ved å fylle ut og sende inn et registreringsskjema som kan be om tilleggsinformasjon.

Hvis du velger å registrere og logge på med en tredjepartskonto (for eksempel Facebook-kontoen), behandles autentisering av pålogging av tredjeparten, og personopplysninger som samles inn under tredjepartspålogging dekkes ikke av denne erklæringen. Wiley samler inn ditt navn, din e-postadresse og annen informasjon om tredjepartskontoen som du samtykker i å dele med oss når du gir tillatelse for å koble sammen Wiley-kontoen og tredjepartskontoen.

Informasjon vi mottar fra andre kilder

Wiley kan motta informasjon om deg hvis du bruker noen av nettstedene vi styrer eller de andre tjenestene vi leverer. Vi arbeider også tett med tredjeparter (inkludert, for eksempel, forretningspartnere og underleverandører i tekniske, betalings- og leveringstjenester, annonsenettverk, analyseleverandører, akademiske institusjoner, søkeinformasjonsleverandører og kredittvurderingsbyråer) som Wiley kan motta informasjon om deg fra.

Bruk av opplysningene

Wiley kan bruke dine personopplysninger i ytelsen av enhver kontrakt vi inngå med deg for å overholde lovpålagte forpliktelser, eller der Wiley har en legitim forretningsinteresse i å bruke informasjonen til å forbedre tjenestene og produktene vi leverer. Legitime forretningsformål inkluderer, men er ikke begrenset til, én eller alle av følgende: direkte markedsføring og vurdering av effektiviteten til kampanjer og annonser; endre, forbedre eller tilpasse våre tjenester, produkter og kommunikasjoner; oppdage svindel; undersøke mistenkelig aktivitet (f.eks brudd på våre bruksvilkår, som finnes her) og ellers holde vår nettstedet vårt trygt og sikkert; og utføre dataanalyse.

I tillegg kan vi bruke informasjonen på følgende måter (etter innhentet samtykke fra deg, hvis nødvendig):

 • Gi deg informasjon om produkter og tjenester som du ber oss om.
 • Sende deg periodiske kataloger fra Wiley;
 • Gi deg informasjon om andre produkter, arrangementer og tjenester vi tilbyr som enten (i) ligner på de du allerede har kjøpt eller etterspurt, eller (ii) helt nye produkter, arrangementer og tjenester;
 • For interne virksomhets- og forskningsformål for å øke, evaluere, utvikle og opprette Wiley-nettsteder (inkludert bruksstatistikk, som "sidevisninger" på Wileys nettsteder og produkter deri), -produkter og -tjenester;
 • Varsle deg om endringer eller oppdateringer på våre nettsteder, produkter eller tjenester.
 • Administrere våre tjenester og for interne operasjoner, inkludert feilsøking, dataanalyse, testing, statistikk og undersøkelsesformål;
 • Slik at du kan delta i interaktive funksjoner i tjenesten; og
 • Til andre formål som vi kan varsle deg om fra tid til annen.

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for formålet de ble samlet inn for. Dette betyr at med mindre informasjon må lagres for juridiske/arkivformål, blir personopplysninger ødelagt på en sikker måte, plassert utenfor bruksrekkevidde eller slettet fra Wileys systemer når de ikke lenger er nødvendige eller etter forespørsel fra deg om å ødelegge eller slette personopplysningene dine.

Utlevering og deling av opplysninger

Wiley utleverer eller deler ikke dine personopplysninger med utilknyttede tredjeparter, unntatt ved følgende:

 • Der det er nødvendig i forbindelse med tjenester levert av tredjeparter (i) som gir oss et bredt spekter av kontor-, administrative, informasjonsteknologi-, produksjons-, betalings- eller forretningsbehandlingstjenester, og (ii) som kreves for å overholde denne erklæringen;
 • Der du frivillig gir informasjon som svar på en annonse fra en tredjepart;
 • Der ditt samtykke er gitt, med en tredjepart som en akademisk institusjon, skole, arbeidsgiver, forretning eller annet foretak som har gitt deg tilgang til et produkt eller en tjeneste via en integrerings- eller tilgangskode, kan informasjon vedrørende ditt engasjement med tjenesten eller produktet, resultater fra utførte spørreskjema og annen informasjon du angir i produktet eller tjenesten, deles;
 • Der Wiley er påkrevd å utlevere personopplysninger på grunn av lovlige forespørsler fra offentlige myndigheter og etater, inkludert for å oppfylle krav om nasjonal sikkerhet eller håndhevelse av loven; for å overholde en stevning eller andre rettslige prosesser; når vi i god tro mener utlevering er nødvendig for å beskytte våre rettigheter, for å håndheve våre vilkår eller beskytte rettigheter, eiendom eller sikkerhet for våre tjenester, brukere eller andre; og for å undersøke svindel; og
 • Der hele eller vesentlige deler av Wileys virksomhet eller aktiva knyttet til våre tjenester selges, tildeles eller overføres til et annet foretak.

Wiley kan ved behov i sammenheng med å levere publiseringstjenester på vegne av tredjeparter, som institusjoner eller foreninger, utlevere navigasjons- og transaksjonsinformasjon i form av anonym, kollektiv bruksstatistikk og demografisk informasjon som ikke avslører identiteten din eller personopplysninger.

Overføring av personopplysninger til utlandet

Wiley kan overføre dine personopplysninger utenfor hjemlandet ditt på følgende grunnlag:

 • For å kunne behandle dine transaksjoner, kan vi lagre personopplysninger på våre servere, og disse serverne kan ligge utenfor landet du bor i. Wiley har servere og hovedkontorer i flere land, inkludert USA, Storbritannia, Tyskland, Singapore, Brasil, India og Australia. Wiley har også tjenesteleverandører i blant annet India og Filippinene. Slik behandling kan inkludere, blant annet, oppfyllelsen av bestillingen din, behandling av betalingsdetaljer og levering av støttetjenester.
 • For å tilfredsstille globale rapporteringskrav, kan Wiley være påkrevd å oppgi dine personopplysninger til Wileys datterselskaper i andre land.


Ved å sende inn personopplysninger, godtar du denne overføringen, lagringen eller behandlingen av opplysningene. Vi gjør alt som er rimelig nødvendig for å sikre at dine personopplysninger behandles sikkert og i samsvar med denne personvernerklæringen og all gjeldende personvernlovgivning.

Utlevering i chatterom eller forumer

Vær oppmerksom på at identifiserbare personligopplysninger, for eksempel navn eller e-postadresse, som du frivillig oppgir, og som er tilgjengelig for andre brukere (f.eks. på oppslagstavler eller i chatområder) kan bli samlet inn og offentliggjort av andre. Wiley kan ikke ta noe ansvar for slik innsamling og offentliggjøring.

Sikkerhet

Vi bruker egnede fysiske, tekniske og administrative beskyttelsestiltak for å beskytte din data. Tilgang til din personopplysninger vil være begrenset til de som trenger å vite opplysningene for å utføre jobbfunksjonen. I tillegg lærer vi våre ansatte om viktigheten av å opprettholde fortroligheten og sikkerheten rundt opplysningene.

Utlevering i chatterom eller forumer

Vær oppmerksom på at identifiserbare personligopplysninger, for eksempel navn eller e-postadresse, som du frivillig oppgir, og som er tilgjengelig for andre brukere (f.eks. på sosiale medier, forumer, oppslagstavler eller i chatområder) kan bli samlet inn og offentliggjort av andre. Wiley kan ikke ta noe ansvar for slik innsamling og offentliggjøring.

Informasjonskapsler

Som de fleste nettsteder, samler vi inn visse opplysninger automatisk. Dette kan inkludere IP-adresser, nettlesertype, internettleverandør ("ISP"), henvisnings-/utgangssider, filene du ser på vår side (f.eks. HTML-sider, grafikk osv.), operativsystem, dato/tidsstempel eller klikkedata til å analysere kollektive trender og administrere nettstedet.

Wiley og dets partnere bruker informasjonskapsler eller lignende teknologier til å analysere trender, administrere nettstedet, spore brukeres bevegelser på nettstedet og samle demografisk informasjon om brukerne generelt. Du kan kontrollere bruk av informasjonskapsler i den individuelle nettleseren, men hvis du vil deaktivere informasjonskapsler, kan det begrense bruk av visse funksjoner på nettstedet eller i tjenestene.

Klikk her for mer informasjon om informasjonskapsler.

Dine rettigheter

Du har rett til å skrive en skriftlig forespørsel om å bli informert hvorvidt vi har eller behandler personopplysninger om deg (ved å sende e-post til [email protected]). I den skriftlige forespørselen kan du:

 • Be om at vi gi deg detaljer om personopplysningene om deg som vi behandler, formålet de behandles for, mottakerne av slike opplysninger, eksistensen av eventuelle automatiserte beslutningsprosesser som involverer personopplysningene dine og hvilke beskyttelsestiltak vi har på plass;
 • Be om at vi korrigerer eventuelle feil i personopplysningene;
 • Be om at vi sletter dine personopplysninger hvis videre behandling av slike opplysninger ikke er berettiget;
 • Be om at vi overfører dine personopplysninger til en tredjepart;
 • Motsi deg automatiserte beslutningsprosesser og profilering basert på legitime interesser eller ytelsen til en oppgave i allment hensyn (i så fall vil behandlingen opphøre, unntatt der det er overbevisende legitimt grunnlag, for eksempel når behandlingen er nødvendig for oppfyllelse av en kontrakt mellom oss);
 • Motsi deg direkte markedsføring fra oss; og
 • Motsi deg behandling for vitenskaps-, historisk forsknings- og statistikkformål.

Der det er aktuelt etter lokal lovgivning, bruker vi ikke personopplysninger for markedsføringsformål, og vi utleverer heller ikke informasjon til tredjeparter med mindre vi har samtykke fra deg, noe vi ber om før vi samler inn dine personopplysninger. Du kan utøve din rett til å hindre slik behandling ved å markere visse bokser i skjemaene vi bruker for samtykke når vi samler inn personopplysninger. Du kan når som helst se gjennom eller endre preferansene dine ved hjelp av fravalgs- eller avmeldingsfunksjonen eller andre metoder gitt i kommunikasjonen som du mottar fra oss, eller ved å sende en e-post til [email protected] Vær oppmerksom på at du fortsatt kan motta transaksjonskommunikasjon fra Wiley. Noen områder har nasjonale lover som krever et lokalt personvernombud (for eksempel Singapore og Tyskland). Klikk her for relevante kontaktinformasjon.

Tredjeparter

Wileys nettsteder eller tjenester kan inneholde lenker til tredjepartsnettsteder. Ved bruk av slike lenker må du være oppmerksom på at hvert tredjepartsnettsted har sin egen personvern- og datavernerklæring, og dekkes ikke av vår personvernerklæring. I tillegg kan vi tredjepartsselskaper vise annonser og/eller samle anonym informasjon når du besøker nettstedene våre. Disse selskapene kan lagre og lese informasjonskapslene i informasjonskapselfilen i nettleseren på datamaskinens harddisk, eller bruke websignaler eller annen teknologi for å samle inn informasjon mens annonsene vises på dette nettstedet. Disse selskapene kan bruke informasjonen som ikke er personopplysninger (f.eks. klikkeinformasjon, nettlesertype, dato og klokkeslett, tema til annonser som er klikket på eller bladd forbi) under dine besøk på dette og andre nettsteder for å gi annonser om varer og tjenester som kan være av større interesse for deg.

Endringer i denne personvernerklæringen

Vær oppmerksom på at Wileys personvernerklæring gjennomgås jevnlig. Wiley forbeholder seg retten til å endre sin personvernerklæring når som helst uten varsel. Endringer i personvernerklæringen vil bli publisert på denne siden og trer i effekt på publiseringsdatoen. Vi oppfordrer deg til å lese gjennom denne siden for den nyeste informasjonen om personvernpraksisen.

Regress

Kommentarer, klager eller spørsmål om denne erklæringen eller klager eller motsigelser om vår bruk av dine personopplysninger, skal tas opp ved å sende kommentarene til Wileys personvernombud. Kontaktinformasjon finnes under

I forhold til personopplysninger som behandles i USA, har Wiley EU-modellpunkter på plass mellom foretak innenfor sin gruppe av selskaper som mottar og behandler personopplysninger fra land innenfor EØS, og har videre forpliktet seg til å sende uløste personvernklager til en uavhengig tvisteløsningsordning, ICDR/AAA. Hvis du ikke får anerkjennelse på klagen din innen rimelig tid, eller hvis klagen ikke er tilfredsstillende adressert av Wiley, bruk følgende prosesser, som er gjort tilgjengelig av Wiley uten kostnader for deg.

Tvisten kan sendes inn på nettet via AAA WebFile® på https://www.icdr.org. Innsendingsparten ("klager") sender inn et krav om voldgift og kopier av eventuelle støttedokumenter som klager ønsker å bruke som bevis, via AAA WebFile. Innsendingsparten kan også sende en sak via e-post eller faks. Aktuelle skjema må fylles ut og videresendes til Centre for Dispute Resolution Case Filing Services, 1101 Laurel Oak Road, Suite 100, Voorhees, NJ 08043 USA. Telefonnummeret er (856) 435-6401. Gratisnummer i USA og Canada er (877) 495-4185. Gratisfaksnummer i USA og Canada er (877) 304-8457, og utenfor USA er (212) 484-4178. E-postadressen er [email protected]